Nieuws

Leerling krijgt online les
Interview

‘Ik zie graag een les over zelfstandig reizen!’

Open leermateriaal in het VSO, welke toegevoegde waarde heeft het in de klas? SWV De Verbinding vroeg ernaar binnen het samenwerkingsverband.

(meer…)

Leraar legt online uit
In de praktijk

‘De stercollecties van VO-Content nemen mij werk uit handen’

Op het Twents Carmelcollege op locatie Denekamp in Twente wordt al meer dan 10 jaar gebruik gemaakt van de Stercollecties in combinatie met Learnbeat.

(meer…)

Klaslokaal vol kinderen
Interview

Welke kansen biedt open leermateriaal in het gespecialiseerd onderwijs?

SWV De Verbinding  besteedt een periode lang aandacht aan open leermateriaal. Het kan kan een belangrijk instrument vormen in de strijd voor passend en inclusief onderwijs. 

(meer…)

Foto van een verfroller bij verhaal over een website-makeover
Nieuws

UNESCO maakt werk van nieuwe vormgeving Wikiwijspagina

Unesco-scholen zijn een belangrijk onderdeel van een wereldwijd netwerk van zo’n 12.000 scholen die allemaal bijdragen aan Unesco’s missie om vrede te creëren in de hoofden van mensen.

(meer…)

Rekensommen
Nieuws

Vakoverstijgend rekenen op Congres ‘De Staat van het Onderwijs’

Kees Hooyman van de pilot ‘vakoverstijgend rekenen’ presenteert op 10 mei as. op het congres ‘De Staat van het Onderwijs’ dit project. 

(meer…)

Vlaggen van de wereld - Foto bij UNESCO-scholen
Nieuws

UNESCO-scholen lanceren doorlopende leerlijn voor wereldburgerschap

De aandacht voor (wereld)burgerschap in het onderwijs groeit gestaag. Scholen zijn sinds enkele jaren verplicht om actief burgerschap en sociale cohesie te bevorderen.

(meer…)