Gespecialiseerd Onderwijs: Community’s Open Leermateriaal

Binnen het gespecialiseerd onderwijs is een levendige community die al jarenlang actief is met het ontwikkelen van open leermateriaal voor leerlingen met een gespecialiseerde onderwijsbehoefte. Op Wikiwijs beheert de community nu al 4 Wikiwijs-omgevingen. Daar zijn lessen te vinden rond thema’s als samenwerking, zelfstandigheid, respect en beperkingen. Binnenkort komen daar nog 2 nieuwe themapagina’s bij.

“We hebben nu lessen ontwikkeld rondom praktijkvakken en leerroute 2 van het landelijk doelgroepenmodel”, vertelt Elle Peters. Peters is als kartrekker vanuit de Sectorraad GO betrokken bij het project. In het dagelijks leven is zij actief als adviseur bij De Onderwijsspecialisten. “Juist bij die twee nieuwe onderwerpen is er maar weinig lesmateriaal beschikbaar.”

Naast de bestaande Wikiwijs-omgevingen zijn daarom afgelopen tijd twee verdere themapagina’s Wikiwijs ontwikkeld: een themapagina Sociaal-emotionele ontwikkeling en lessen rondom ‘Leren leren’. Vanuit dit initiatief wordt thematisch gewerkt aan verbinding, ontsluiting en ontwikkeling van open leermateriaal van goede kwaliteit voor leerlingen met een gespecialiseerde onderwijsbehoefte.

Open leermateriaal noodzaak voor gespecialiseerd onderwijs

Dat er juist vanuit het gespecialiseerd onderwijs veel open leermateriaal ontwikkeld wordt, is volgens Elle Peters geen toeval. “Open leermateriaal kan in het gespecialiseerd onderwijs een grote rol spelen. Je hebt vaak te maken met leerlingen die maatwerk nodig hebben. Door op zoek te gaan naar specifieke lesprogramma’s, kun je een leerling beter begeleiden.”

Wat daarbij een grote rol speelt, is dat er bij leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs veel beter gekeken wordt naar hun capaciteiten dan in het verleden. 

Elle Peters: “De tijd dat bijna alle leerlingen in leerroute 2 eindigen bij de sociale werkvoorziening ligt achter ons. We hebben met de Onderwijsspecialisten vorig jaar een film gemaakt, ‘De gezichten van de Onderwijsspecialisten’. In die video zie je geen kinderen die een leerroute volgen, maar passie en talent. De reguliere methodes sluiten niet goed aan, dus de noodzaak om zelf leermateriaal te ontwikkelen is groot. Er wordt binnen het gespecialiseerd onderwijs breed gebruik van gemaakt.”

“De reguliere methodes sluiten niet goed aan, dus de noodzaak om zelf leermateriaal te ontwikkelen is groot. Er wordt binnen het gespecialiseerd onderwijs breed gebruik van gemaakt.”

– Elle Peters, Sectorraad GO

Bekendheid van open leermateriaal vergroten

Ondanks de bestaande community rondom open leermateriaal voor het gespecialiseerd onderwijs kwam de pilot-subsidie van Impuls Open Leermateriaal goed van pas. 

“Op eigen kracht kunnen we heel veel, maar we willen nog veel meer”, vertelt Peters. “Daar hebben we de mankracht niet voor, dus deze subsidie was voor ons een uitkomst. Dit project is ook nodig om beleidsmakers mee te krijgen. Die processen zijn misschien nog wel belangrijker. Dit project is ook nodig om de keuze voor open leermateriaal breder te gaan dragen. Nu hebben organisaties vaak nog geen idee waarom het belangrijk is om mee te gaan in de keuze voor open materiaal.

Peters: “Open leermateriaal kan enorm helpen, maar waar we tegenaan lopen is dat mensen de weg naar bijvoorbeeld LessonUp en Wikiwijs niet kunnen vinden. De bekendheid van open leermateriaal is nog niet zo groot. Een van de dingen die je weleens hoort, is dat goed lesmateriaal zo moeilijk te vinden is. Dat speelde een tijd geleden misschien meer dan nu, want de ontwikkelingen gaan heel snel. De vindbaarheid is enorm verbeterd.”

Het open materiaal een eigen invulling geven

Wat ook nog wel eens gezegd wordt, is dat de kwaliteit van open leermateriaal wisselend is. Zo kunnen lang niet alle lessen een op een overgenomen worden. Peters: “Binnen het gespecialiseerd onderwijs laten we de kwaliteitscriteria bij open leermateriaal juist een beetje los. “Onze ervaring is dat scholen en docenten bij het aangeboden materiaal toch hun eigen invulling geven.”

De Community’s Open Leermateriaal van Gespecialiseerd Onderwijs worden mede mogelijk gemaakt door de Regeling Open Leermateriaal, waarmee we projecten ondersteunen met kennis, hulp en subsidie. Andere projecten die we ondersteunen vind je op onze projectpagina. Wil je meer weten over open leermateriaal inpassen in je les? Of in het beleid van je school? We proberen je op deze website zo volledig mogelijk te informeren!