Over Impuls Open Leermateriaal

Het gebruik van open leermateriaal zorgt voor nog beter passend onderwijs voor leerlingen, leukere lessen en meer werkvreugde voor leraren. Daarom zet de overheid vol in op het stimuleren van open leermateriaal op scholen. Het programma Impuls Open Leermateriaal helpt de komende jaren scholen en leraren bij het gebruik en inpassen van open leermateriaal.

Open leermateriaal is lesmateriaal dat je als school of leraar vrij kunt vinden, gebruiken, aanpassen en delen. Dat kan een inspirerende afbeelding zijn of een filmpje, maar er zijn ook complete lessenseries te vinden. Hiermee kun je lessen beter laten aansluiten op de belevingswereld van leerlingen of ze iets extra’s meegeven, zoals aanvullende ondersteuning. Ook de overheid ziet deze voordelen. Daarom ondersteunt het Nationaal Groeifonds het programma Impuls Open Leermateriaal.

Met open leermateriaal inspelen op talent en behoeften

In Impuls Open Leermateriaal werken tientallen partijen, van scholen en bedrijven tot uitgeverijen en maatschappelijke organisaties, samen om de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Dit doen ze door te investeren in hoogwaardig open (digitaal) leermateriaal. Hierdoor kunnen leraren beter inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen. Dit vergroot de motivatie, vermindert schooluitval, verbetert de leerresultaten en versterkt de band tussen het onderwijs en de praktijk. 

Wat doet Impuls Open Leermateriaal?

Als Impuls Open Leermateriaal proberen we op verschillende manieren het gebruik van open (digitaal) leermateriaal te stimuleren. We werken samen met bestaande initiatieven en proberen waar we mogelijkheden zien verbindingen te leggen. Het gaat niet alleen om het maken van open leermateriaal, want we willen ook dat het bestaande lesmateriaal goed te vinden en te delen is. Het programma helpt daarbij leraren bij het maken en gebruiken en zorgt ervoor dat open leermateriaal goed aansluit bij de wensen van scholen. Ook worden onderwijsinstellingen en netwerken met elkaar verbonden, zodat ze van elkaar kunnen leren. Er wordt daarbij veel onderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat we goed blijven leren en onszelf verbeteren. Dit alles gebeurt door samen te werken met scholen, experts en organisaties in het onderwijs.

Onze taken zijn grofweg in 5 programmalijnen in te delen: 

  1. We verbinden scholen
  2. We versterken leraren
  3. We verrijken collecties
  4. We verbeteren de infrastructuur
  5. We doen (kwaliteits)onderzoek

Impuls Open Leermateriaal helpt je!

We ondersteunen je graag bij het maken en inpassen van open leermateriaal op jouw school en in jouw les. We vormen een netwerk en zijn bezig met het opbouwen van een online community. Ook komen er workshops en begeleiden we projecten. Wil je meer weten over open leermateriaal en hoe je het op school kunt inpassen? We helpen je er graag bij. Ook als je al wat verder bent en advies wilt. Voor de scholen die al ideeën hebben over hoe ze open leermateriaal willen inpassen of er al mee bezig zijn, hebben we een speciale pilotregeling. Hierbij krijgen scholen begeleiding en subsidie. 

→ Neem contact met ons op!

Ons pilotprogramma

Sommige scholen, leraren en onderwijsnetwerken zijn al bezig met projecten op het gebied van open leermateriaal. Of ze hebben daar plannen voor in een gevorderd stadium. Voor dit soort projecten hebben we een pilotregeling, waarmee we ondersteuning kunnen bieden. Dat doen we met kennis, deskundige hulp en subsidie. Het afgelopen schooljaar hebben we een mooie groep projecten op die manier verder kunnen helpen. Lees hier meer over deze projecten:

→ Pilots Impuls Open Leermateriaal