Pilots

Hoe komt open leermateriaal in de praktijk het beste tot zijn recht? Om dit te ontdekken, ondersteunt Impuls Open Leermateriaal (IOL) pilots met begeleiding en subsidie. We monitoren deze pilots en de kennis die we opdoen, borgen we en maken we beschikbaar voor anderen. Zo geven we open leermateriaal een rotsvast fundament.

De volgende pilots werken binnen ons programma:

1. Pool West: Lessenserie Burgerschap

Pool West is een invalpool voor het basisonderwijs. Het wil als project een lessenserie ontwikkelen in het vak ‘burgerschap’. Scholen blijken een concrete invulling voor dat vak te missen en er is slechts beperkt kwalitatief goed en geschikt open lesmateriaal beschikbaar. Als invalpool van leraren ziet Pool West juist een kans om burgerschap via het programma meer in het onderwijs toe te passen. De lessen zullen ontwikkeld worden voor midden- en bovenbouw primair onderwijs en open beschikbaar worden gesteld.

Betrokken scholen/organisaties: Jan Prinssschool (Rotterdam), Prins Mauritsschool (Rijswijk), John F. Kennedy school (Den Haag), Basisschool Kronenburgh, Basisschool de Lusthof , TU Delft, De Haagse Scholen, Stichting Techniekmenu, SLO

2. Vakvereniging i&i: Community Informatica

i&i is de vakvereniging voor informatica en digitale geletterdheid. Deze organisatie heeft de ambitie alle keuzethema’s van het informatica-examenprogramma aan te bieden als open leermateriaal. Daarbij wil de vereniging de collectie goed onderbrengen binnen zijn netwerk van enthousiaste vakdocenten in het voortgezet onderwijs. Ook moet er voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van leraren bij het gebruik van dit materiaal een community gebouwd worden. Deze gaat bestaan uit docenten, vakdidactici, experts en de VO-HO-netwerken.

3. Landelijke Kennistafel OOL: Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken

De Landelijke Kennistafel OOL maakt zich sterk voor onderzoekend en ontwerpend leren. De afgelopen jaren ontwikkelde de organisatie de website ‘Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken’. Deze biedt een schat aan informatie, direct te gebruiken open leermiddelen én achtergronden en materialen voor schoolontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten in het primair onderwijs. Tijdens dit project zal de kennistafel kijken hoe de collectie bij de onderwijsinstellingen die er gebruik van maken geborgd kan worden. Dit gebeurt met behulp van leerkrachten van verschillende scholen en experts. Daarnaast willen OOL het materiaal beter toegankelijk maken voor onderwijspersoneel.

Betrokken scholen/organisaties: Primair Onderwijs schoolbesturen Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden, De Eerste Westlandse Montessori School Monster, Nestas, Octant, Pabo Hogeschool Thomas More, IPABO, Iselinge 

4. Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT): Verrijkt Curriculum Voor Talentvolle Sporters

EVOT ondersteunt scholen die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status mogelijk maken. De organisatie doet aan Impuls Open Leermateriaal mee met Talent Skills, een programma waarin jonge topsporters met open leermateriaal gepersonaliseerd duaal voortgezet onderwijs krijgen. Door dit project kan het leermateriaal worden doorontwikkeld. In het programma werken fanatieke professionals samen om het leermateriaal zo passend mogelijk te maken. Deze kopgroep van docenten en experts geeft unieke inzichten over hoe je open leermateriaal goed kunt toepassen.

Betrokken scholen/organisaties: Rodenborch College (Rosmalen), Sint Joriscollege (Eindhoven), Thomas a Kempis College (Zwolle), CalandLyceum (Amsterdam), Beekdal Lyceum (Arnhem), Koning Willem II College (Tilburg), Graaf Engelbrecht (Breda), Segbroek College (Den Haag), Thorbecke Voortgezet Onderwijs (Rotterdam), Trevianum scholengroep (Sittard), Nuovo scholen (Utrecht), Scheldemond College (Vlissingen)

5. Freudenthal Instituut: Bètadidactiek in de praktijk

Het Freudenthal Instituut heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen. Het heeft de afgelopen jaren een flinke verzameling open leermateriaal opgebouwd voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. In dit project gaat het instituut deze collectie samen met vakdocenten upgraden, zodat er een grotere betrokkenheid met de doelgroep ontstaat. Hiervoor werkt het samen met lerarenopleiders en student-leraren. Zo wordt het materiaal doorontwikkeld.

6. UNESCO: Wereldburgerschap

De afgelopen tijd is er steeds meer belangstelling voor het onderwerp ‘wereldburgerschap’. Dat komt mede door de wettelijke opdracht van het ministerie van OCW om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen. Scholen binnen het UNESCO-netwerk besteden vrijwel allemaal al aandacht aan dit onderwerp. Hierdoor is er de afgelopen tien jaar behoorlijk wat ervaring opgebouwd. Er bestaat nu al een mooie collectie van open leermateriaal over wereldburgerschap. Met dit project wordt hier verder op doorgebouwd. Zo gaan de UNESCO-scholen bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn ontwikkelen, die het primair én voortgezet onderwijs overbrugt.

Betrokken scholen/organisaties: Het Nieuwe Lyceum (Bilthoven), Johan de Witt gymnasium (Dordrecht), Grotius college (Delft), Heerbeeck college (Best), Hogeschool Windesheim (Zwolle), Universiteit Leiden, NVON, NVvW, ICLON, Ecent 

7. Technasium: cross-overprojecten met Vakvereniging Informatica

Bij Stichting Technasium is er de behoefte om in het vakgebied Onderzoek & Ontwerpen meer aandacht te besteden aan digitale geletterdheid en informatica. Binnen de vakken praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, digitale informatievaardigheden en computational thinking, bijvoorbeeld. Daarom heeft de organisatie de handen ineen geslagen met de Vakvereniging Informatica. Tijdens dit project beginnen 4 leraren van het Technacium en 4 informatica-docenten samen 4 nieuwe crossover-projecten. Hierbij maken ze gebruik van het al bestaande open leermateriaal van de vakvereniging en de methode van het Technasium. Zo wordt het aandeel van het opleidingsmateriaal uitgebreid.

Betrokken scholen/organisaties: Het Goese Lyceum, CSG Het Streek, Hondsrug College, OSG West-Friesland

8. NVON: Misvattingen ontdekken met diagnostische vragen

Wanneer je bij een bètavak iets verkeerd begrijpt, blijkt dat vaak heel hardnekkig af te leren. Het zorgt ervoor dat leerlingen (en ook volwassenen) vaak lang blijven hangen in deze misvattingen. Als een docent deze onjuiste denkbeelden kan herkennen, is hij beter in staat te bepalen welke lesstof en aanpak leerlingen nodig hebben om het te doorbreken. De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsonderzoek en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden hebben samen leergemeenschappen opgezet. Hierin werken docenten samen om diagnostische vragen te ontwikkelen, zodat ze de misvattingen kunnen herkennen. In dit project willen ze minstens 20 van deze vragen per pak ontwikkelen. In de volgende schooljaren werken ze verder aan het uitbreiden van het aanbod.

Betrokken scholen/organisaties: Proceon schoolbestuur, Basisschool De Regenboog (Kortenhoef), IKC-Wereldwijs (Loosdrecht), De Brandsmaschool (Bussum), e Globe (Bussum), De ZonneWijzer (Bussum), Juliana Daltonschool (Bussum), Juliana Kwartellaan (Bussum), CBS Avonturijn (Hilversum), Da Costaschool (Hilversum), De Nassauschool (Hilversum), Wilhelminaschool (Hilversum), Dr. H. Bavinckschool (Hilversum), LWJ van Hasseltschool (Hilversum), De 7-sprong (Eemnes), De Bosbergschool (Hollandsche Rading), Christelijke Nationale Basisschool Warin, (Nederhorst den Berg), Rehobotschool (Naarden), Leo Kanner College (Leiden), Hogeschool Leiden, Keizer Karel College Vwo Havo (Amstelveen), Alfrink College (Zoetermeer), Sancta Maria Lyceum (Haarlem), Globe College (Utrecht), De Indische Buurtschool – Bankastraat (Amsterdam), De Indische Buurtschool – Balistraat (Amsterdam)

9. Jong Leren: App Noot Muis

App Noot Muis bestaat sinds 2019. Het is een initiatief van stichting Jong Leren, in samenwerking met 7 andere organisaties. Het doel is om digitale geletterdheid te integreren in het taalonderwijs. Het materiaal is open en beschikbaar via het platform Wikiwijs. In dit project gaan 12 scholen aan de slag met deze mooie collectie. Ze gebruiken het in de klas, passen het aan en breiden het uit waar nodig. Tijdens het gebruik werken de scholen met zogenaamde ‘kwaliteitskaarten’. Hiermee kunnen docenten het lesmateriaal op kwaliteit checken. Daarbij bieden ze ondersteuning bij het gebruik in de klas.

Betrokken scholen: Aloysiusschool voor Basisonderwijs (Overveen), RK Basisschool De Ark (Heemstede), Triade (Aalsmeer), Basisschool De Brug (Aalsmeer), PC Basisschool Opmaat (Nieuw-Vennep), RK Basisschool De Reiger (Lisserbroek), Basisschool De Paradijsvogel (Vogelenzang), RK Basisschool Sint Antonius (Nieuw-Vennep), Mariaschool (Zandvoort), RK Basisschool Sint Theresia (Bloemendaal)

10. St. Bonifatiuscollege: Vakoverstijgend Rekenen

Wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde: voor veel vakken op de middelbare school is het belangrijk dat de basisrekenvaardigheden op peil zijn. Een netwerk van Utrechtse scholen, onder aanvoering van het St. Bonifatius College, heeft daarom de collectie Vakoverstijgend Rekenen ontwikkeld. Dit biedt docenten van verschillende vakken lesmateriaal: PowerPoint-presentaties, uitlegvideo’s, digitale oefenopgaven met feedback en gebundeld materiaal voor leerlingen. Het wordt open beschikbaar gesteld via het platform www.vakoverstijgendrekenen.nl. Om de collectie ook goed in te zetten, is het belangrijk dat docenten begrijpen hoe ze het materiaal goed kunnen gebruiken en dat ook duidelijk is hoe Vakoverstijgend Rekenen is ingebed in de organisatie. Dit project gaat onderzoeken welke professionaliseringsactiviteiten het meest geschikt zijn voor dit project.

Betrokken scholen/organisaties: St. Bonifatius College (Utrecht), OSG Willem Bleau (Alkmaar), Raayland College (Venray)

11. Sectorraad GO: Passie en talent ontwikkelen met open leermateriaal

Er is een zeer levendige community die bezig is met open leermateriaal voor gespecialiseerd onderwijs. Deze zet zich in voor het ontwikkelen, (her)gebruiken en vindbaar maken van lesmateriaal voor leerlingen met een gespecialiseerde onderwijsbehoefte. De community beheert momenteel al 4 Wikiwijs-omgevingen. Het netwerk Gespecialiseerd Onderwijs gaat deze verder uitbouwen. In dit project worden er 2 nieuwe deelcommunities opgericht die open leermateriaal gaan verzamelen en ontwikkelen rondom praktijkvakken en leerroute 2 van het landelijke doelgroepenmodel.

Betrokken scholen/organisaties: Netwerk gespecialiseerd onderwijs Rotterdam, Netwerk De Onderwijsspecialisten Gelderland, SWV De Verbinding (Arnhem), Prisma College, Gentiaan College, Anne Flokstraschool, De Ziep, VSO De Linde, De Spreng (Goes), Netwerk gespecialiseerd onderwijs Groningen, Mytylschool Gabriel (s-Hertogenbosch), Onderwijsgroep Buitengewoon (Venlo), Ullingshof, Netwerk Gewoon Speciaal ICT, Samen Deskundiger Gelderland

12. Fortior: W&T-onderwijs in de regio Venlo

Een mooie ambitie van de schoolbesturen in Venlo: hier wil men kinderen kansrijk voorbereiden op de toekomst door Wetenschap en Techniek meer in te passen in het onderwijs. Op College Den Hulster is een van de mooiste ontdeklabs van Nederland gemaakt: het Experiencenter. Deze plaats wordt door de schoolbesturen Fortior en Kerobei (voortgezet onderwijs) en Akkoord (primair onderwijs) gebruikt om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen voor Wetenschap en Techniek. Een cruciale voorwaarde om dit te laten slagen, is dat er goed toegankelijk en passend lesmateriaal beschikbaar is. Dit project ontwikkelt en arrangeert dat en stelt het als open leermateriaal beschikbaar. Het wordt een groeiende database van kant en klaar materiaal voor het W&T-onderwijs.

Betrokken scholen/organisaties: RK BSO De Meule (Venlo), Sterrenpad ’t Ven (Venlo), Basisschool Kleur-Rijk (Venlo), Basisschool St. Jozef (Tegelen), College Den Hulster (Venlo)

13. Aeres: Leermateriaal wiskunde voor heterogene onderbouwklassen vmbo

Door het gebrek aan leerweg-doorbroken leermateriaal moet je nu nog kiezen welk niveau boek je gaat gebruiken in een klas. Maar dit werkt niet voor alle leerlingen even goed: je mist een bepaalde mate van flexibiliteit. Voor sommige leerlingen is het te pittig of gaat het te snel, terwijl andere leerlingen juist prima uit de voeten te kunnen met een methode op een hoger niveau dan het niveau waarop zij zijn ingestroomd. Aeres gebruikt deze ervaringen om geschikter en flexibeler materiaal te ontwikkelen.

Betrokken scholen/organisaties: Aeres VMBO Buitenpost (Buitenpost), Aeres VMBO Almere

14. Berlage Lyceum: Veldwerk in de stad

Veldwerk is op een middelbare school midden in de stad niet eenvoudig te realiseren. Waar moet je heen? Waar vind je natuur? Zelfs in het centrum van steden valt veel te ontdekken als bioloog. ‘Veldwerk in de stad’ vult dat gat met een uitgebreide lessenserie.

Betrokken scholen/organisaties: Berlage Lyceum (Amsterdam)

15. Gooische Scholen Federatie: Professionalisering Digitale Geletterdheid & VO Geschiedenis & Media Fragmenten

Veel online content is omgeven met reclame, rechten zijn niet voldoende geregeld of je kunt materiaal lastig tot fragmenten knippen. Dit is waar Digitaal Lesmateriaal in voorziet: fragmenten – historisch en actueel – op maat waarvan de rechten voor het gebruik in het onderwijs geregeld zijn.

Betrokken scholen/organisaties: Hogeschool Utrecht, GSF-opleidingssschool, Gooische Scholen federatie, Beeld & Geluid (Hilversum) 

16. Nestas Scholengroep: Versterken 21e-eeuwse vaardigheden

Om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij is het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd de technische vaardigheden aan te leren die zij nodig zullen hebben. Hoe kun je leerlingen zoveel mogelijk enthousiasmeren voor techniek? Bij Nestas gebeurt dat via een lesprogramma dat techniek combineert met 21e-eeuwse vaardigheden.

Betrokken scholen/organisaties: Nestas Scholengroep, STO West-Brabant Midden, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, NXtv, WisMon, Junior Campus, Techniekmaker, Jet-Net

17. STIP: Digiteach – Betere ondersteuning van de leerkracht bij oplopende werkdruk

Digiteach realiseert diverse lesinstructies voor taal en rekenen in het basisonderwijs, als antwoord op toenemende werkdruk op leerkrachten. Via Digiteach kunnen leerlingen online filmpjes met lesinstructies bekijken die deels gegenereerd zijn met behulp van AI. De lesinstructies die Digiteach produceert zijn kort, goed gemetadateerd en door iedereen te gebruiken.

Betrokken scholen/organisaties: STIP

18. Vereniging NLT: Implementatie en doorontwikkeling Biobased en Circulair lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs

Deze twee lesprogramma’s over een biobased- en circulaire economie zijn geschikt voor alle niveau’s van het voortgezet onderwijs. Het programma ‘save our planet’ is voor zowel leerling als docent zelf online te volgen. Het lesprogramma ‘planeetvriendelijk consumeren’ is bestemd voor docenten en bestaat uit verschillende lesmodules. Als docent kun je met het aanbod zelf je lesprogramma samenstellen.

Betrokken scholen/organisaties: NLT

19. Cygnus Gymnasium: Stoomcursus Geschiedenis

Stoomcursus Geschiedenis is een serie videolessen over allerlei onderwerpen die ontworpen is om aan te sluiten bij het curriculum Geschiedenis. Erik Ex, docent aan het aan het Cygnus Gymnasium, werkt op dit moment aan een nieuwe serie video’s voor het vmbo eindexamen en vwo examenprogramma. Veel van de filmpjes die al online staan, zijn inmiddels duizenden keren bekeken en leerlingen zijn enthousiast. De lessenserie wordt binnenkort ook gepubliceerd op Wikiwijs.

Betrokken scholen/organisaties: Cygnus Gymnasium (Amsterdam), VGN

20. HAN Academie Educatie: De Kunst van het Maken; breed gedeeld

De pilot ‘Maak onderwijs open’ van MakerCosmos is een gezamenlijk maakonderwijs-initiatief van een aantal schoolbesturen uit Arnhem en Nijmegen en de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), in samenwerking met Taal-, kunst- en erfgoedcentrum Rozet in Arnhem. De samenwerking is gestart om de onderwijsdoelen op het gebied van wetenschap & technologie en kunst & cultuur plek te geven binnen de curricula. Door samen te maken, denken de initiatiefnemers na over onderwijs. In deze kruisbestuiving kan er innovatie ontstaan.

Betrokken scholen/organisaties: Johannesschool (Arnhem), Jozefschool (Arnhem), De Wijzer (Arnhem), De Klimboom (Pieter Brueghelschool), Expertise centrum Makercosmos

21. Noordwijkse Methode: Interactieve historische tijdlijn

Hoe help je leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs om inzichtelijk te krijgen wat er in de geschiedenis nu wanneer plaatsvond? De interactieve historische tijdlijn helpt scholen in het basisonderwijs en middelbare onderwijs om geschiedenis tot leven te brengen. Door per tijdvak een kijkplaat te maken, wordt de geschiedenis zichtbaar. De tijdlijn is digitaal beschikbaar en heeft bij elk tijdvak een gekleurde lege balk waar kinderen en leerkrachten eigen beelden kunnen toevoegen. De tijdlijn is zo opgezet dat er ruimte is om elk perspectief en onderwerp aan bod te laten komen.

Betrokken scholen/organisaties: De Haanstraschool (Leiden), Tijo van Eeghenschool (Aerdenhout), RKBS De Ark (Heemstede), Kindcentrum De Rank (Heerjansdam), De Vlashoek (Westmaas), De Viersprong (Wijchen)

22. Talent Primair: Digitale Geletterdheid – Computational Thinking – Apparaten programmeren met bovenbouwleerlingen

In een wereld die zo afhankelijk is van computers, is het belangrijk dat je weet hoe de technologie daarachter werkt. Dit is de gedachte achter de innovatieve programmeerlessen die door de Hogeschool Utrecht in samenwerking met Stichting Talent Primair voor primair openbaar onderwijs worden ontwikkeld.

Betrokken scholen/organisaties: Basisschool Wisperweide (Weesp), OBS De Triangel (Weesp), Jenaplanschool de Sterrenwachter (Hilversumse Meent), OBS Koningin Emmaschool (Bussum), Comeniusschool (Naarden), Godelindeschool (Naarden), OBS DE Kamperfoelieschool (Huizen), Montessorischool de Gouden Kraal (Huizen), Gooische Montessorischool (Huizen), dr. Maria Montessorischool (Huizen), OBS De Zuidwend (Eemnes), Larense Montessorischool (Laren), OBS de Ploeg (Laren), OB Blaricum (Blaricum), OBS Bijvanck (Blaricum), OBS Graaf Floris (Loenen a/d Vecht), OBS Curtevenneschool (Kortenhoef), Meester Kremerschool (Nederhorst den Berg), Sterrenwachter (Loosdrecht), Bussum Montessorischool (Bussum), Basisschool de Catamaran (Loosdrecht), OBS De Linde (Loosdrecht)

23. NVON: Leerlingen aan het denken zetten met Modeldidactiek

Diep begrip is opgebouwd uit kennis en ervaringen. Maar inzicht in de concepten van natuurkunde lukt alleen als je leerlingen aan het denken weet te zetten. In de didactische aanpak Modeldidactiek worden leerlingen zelf aan het werk gezet. Bij Modeldidactiek wordt een concept niet eerst uitgelegd, maar gaan leerlingen in groepen aan de slag met een experiment. Vaak wordt daarbij gekeken naar welke verbanden tussen grootheden verwacht worden. De leerlingen moeten daarbij zelf de aanpak voor hun experiment bedenken en worden daarin gestuurd door het materiaal dat de docent beschikbaar stelt.

Betrokken scholen/organisaties: Amsterdams Lyceum

24. PCOU Willibrord: Digitale geletterdheid – gelijke kansen voor iedere leerling

In het OV, met belastingen, door de grotere rol van mobiele telefoons – digitale geletterdheid is iets dat je overal bij nodig hebt. Maar niet iedere leerling beschikt over wifi, een goede laptop en een mobiele telefoon. Door te werken aan lessen over digitale geletterdheid, wordt bijgedragen aan meer bewustzijn over dit onderwerp en wordt er gewerkt aan gelijke kansen voor leerlingen.

Betrokken scholen/organisaties: PCOU Willibrord

25. Utwente: Pre-U Skills Academy

De Skills Academy is een gratis online leeromgeving van Pre-U. Met een breed aanbod van korte, interactieve online lessen maken leerlingen in hun eigen tempo kennis en oefenen met allerlei (academische) vaardigheden die relevant zijn voor hun vervolgstudie.

Betrokken scholen/organisaties: Het Twickel College (Hengelo), College Zuid (Enschede), Twents Carmel College (Oldenzaal), Bonhoeffer College van der Waalslaan (Enschede), Thorbecke (Zwolle)

Nieuwe pilots vanaf schooljaar 2024/2025!

Vanaf schooljaar 2024/2025 starten er 32 nieuwe pilots met het ontwikkelen en uitwerken van diverse mooie initiatieven op het gebied van open leermateriaal. Hieronder een overzicht van al deze nieuwe pilots. Zodra er meer informatie bekend is over de pilots, lees je dat op deze pagina.  

 • Stichting Heliomare Onderwijs, Het stimuleren van de praktische mondelinge- en schriftelijke taalontwikkeling 
 • John Dewey College, Open leermateriaal voor project based learning 
 • Technische Universiteit Delft, Haal meer uit onderzoek en ontwerpend leren 
 • Stichting Technasium, Cross-over projectonderwijs: van STEM naar STEA 
 • AMOS Onderwijs, Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, Instructiekaarten voor bewegingsonderwijs 
 • Ons middelbaar onderwijs inz. Sondervick College, Ontwikkeling praktijkprogramma HAVO voor onderbouw 
 • Universiteit Utrecht, Actualisatie Kennisbank Leerlingdenkbeelden Biologie 
 • Stichting PCBO Apeldoorn, Omgeving opzetten om leerkrachten uit te dagen 
 • Griftland College, Maken en verrijken van bestaand en nieuw open leermateriaal  
 • Instituut Archimedes / Hogeschool Utrecht, Open leermiddelen in de leernetwerken (VO) van de Hogeschool Utrecht 
 • Wageningen University, W&T Lesmaterialen voor het po 
 • Stichting Fontys, Fontys Sporthogeschool, Leermateriaal voor formatief handelen binnen lichamelijke opvoeding 
 • Stichting Meer Primair, Doorontwikkeling PO-VO met Open Leermateriaal 
 • Zuyderzee Lyceum Senior, Integrale lesmethode aardrijkskunde bovenbouw havo en vwo (syllabusgestuurd) 
 • Koninklijke Visio Onderwijs, Ook jij kan leren programmeren 
 • Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Stimuleren van open leermateriaal binnen SOML 
 • De Onderwijsspecialisten, Ontwikkelen van extra leermaterialen binnen het VSO 
 • Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ArtsSciences-leernetwerk  
 • Jan van Brabant College, Innovatief onderwijs voor iedereen
 • Stichting OSG Hengelo, Burgerschap- de wereldklas 
 • Hogeschool Leiden, English for Specific Purposes – methode Engels voor de leerkracht in het basisonderwijs 
 • ICLON, Universiteit Leiden, Taal in perspectief 
 • StartCollege ISK – onderdeel Landstede Groep, Ontwikkeling curriculum Burgerschapsonderwijs ISK Harderwijk
 • Bonaventura Agora Leiden, Open Leermateriaal in het Agoriaanse Examentraject 
 • Academie Tien, Bouwstenen Mens en Maatschappij 
 • Stichting Carmelcollege, ”COOL III: Chemie en Open Onderzoekend Leermateriaal Innovatief/Interactief/Intensief 
 • Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, Lesmateriaal voor Probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen 
 • Ons Middelbaar Onderwijs, Open leermateriaal tweetalig onderwijs 
 • CSG Groningen, Bronnen in de klas 
 • Wageningen Universiteit, Duurzaamheidscompetenties in open leermaterialen over Nederland in 2120 
 • Stichting Boor, Leerlijn Digi-Doeners Digitale Geletterdheid 
 • Grafisch Lyceum Utrecht, Doorlopende leerlijn met ondersteuning van AI