Wikiwijs

Wikiwijs is het platform waar je open lesmateriaal kan maken, vinden en gebruiken.

De missie van Wikiwijs is om bruikbaar open lesmateriaal voor het po, vo en mbo op één centraal punt te verzamelen en doorzoekbaar te maken. Zo dragen we eraan bij dat open lesmateriaal beter vindbaar is en meer wordt gebruikt. En we stimuleren met elkaar dat creativiteit en kennis vrij wordt gedeeld met iedereen vanuit de gedachten dat wat met publiek geld wordt ontwikkeld, beschikbaar moet zijn voor iedereen (in het onderwijs).

Wikiwijs wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat Wikiwijs gratis beschikbaar is voor iedereen. Daarnaast werken we met Impuls Open Leermateriaal aan structurele verbeteringen van de open infrastructuur voor leermateriaal. Zo investeren we nu een een model voor het beoordelen van de kwaliteit van leermateriaal en verkennen we hoe we de herijkte kerndoelen en thematisch onderwijs goed kunnen integreren in wikiwijs.

De afgelopen jaren zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd, dus als je beeld van wikiwijs niet recent is, zou ik er zeker weer eens een kijkje nemen. Zo kun je met Wikiwijs Maken lesmateriaal ontwikkelen en kun je bijvoorbeeld ook zelf een keurmerk verbinden aan leermateriaal dat je met je school of netwerk ontwikkelt. Ook kun je begeleiding krijgen van leermiddelenspecialisten. Dat zijn vrijwilligers die lesmateriaal beoordelen in Wikiwijs. Dit doen zij om anderen te helpen om sneller uit te komen bij kwalitatief lesmateriaal. Leermiddelspecialisten zijn als vrijwilliger in dienst bij Wikiwijs en Wikiwijs ondersteunen en begeleiden community’s bij het maken van themapagina’s.