Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van publicaties van en over Impuls Open Leermateriaal en open leermateriaal in het algemeen.

Artikelen over onze pilots