Technasium: cross-overprojecten met Vakvereniging Informatica

Bèta-vakken en informatica: het lijkt zo’n logische combinatie. “Maar in de praktijk is de link met vakoverstijgend onderwijs niet vanzelfsprekend”, vertelt Mieke van den Berg van stichting Technasium. Vier docenten van het Technasium en vier docenten van de Vakvereniging Informatica ontwikkelden daarom samen vier casussen, die dankzij subsidie van Impuls Open Leermateriaal mogelijk werden gemaakt. Mieke: “Technasium-docenten en informatica-docenten werken natuurlijk al met elkaar samen. Maar door deze pilot kunnen we de samenwerking écht verder uitbouwen. We kunnen nu versneld innoveren. Dat was anders nooit gebeurd.”

Stichting Technasium is een landelijke netwerkorganisatie die het beta-onderwijs op het vwo en de havo bevordert en ontwikkelt. Meer dan honderd scholen in Nederland mogen zichzelf ‘Technasiumschool’ noemen, die door stichting Technasium ondersteund worden.

“Bij Technasium willen we bij de lessen Onderzoek & Ontwerpen graag meer aandacht besteden aan informatica en digitale geletterdheid”, vertelt Mieke. “We hebben daarom een subsidieaanvraag gedaan om op die manier te verkennen hoe open leermateriaal van de vakvereniging i &i breder ingezet kan worden. De projecten dienen als inspiratie om op grotere schaal open leermateriaal in te zetten in technasiumprojecten.”

Zelf leren programmeren

Samen met de vakvereniging Informatica werden vier verschillende projecten ontwikkeld, aan de hand van een werkelijke opdrachtgever. Mieke: “We werken altijd vanuit een reëel probleem. Bij het Hondsrug college in Emmen bijvoorbeeld werd in opdracht van de GGD Drenthe een simulatie gemaakt waarbij gekeken werd hoe er bij een volgende virusuitbraak gehandeld moet worden.”

De bèta-scholieren werden binnen dit project ondersteund door een biomedicus en docenten informatica. “Technasium betekent onderzoeken en programmeren hoort daar ook bij. Bij één van de andere projecten hebben informaticadocenten leerlingen kennis laten maken met Microbit. Daarbij kunnen leerlingen zelf leren programmeren. Dat project is gericht op leerlingen in de onderbouw. Dat heeft als voordeel dat we leerlingen kunnen enthousiasmeren voor informatica, want dat vak wordt in de onderbouw niet gegeven.”

“Hoe meer er gedeeld wordt, hoe beter het is.”

– Mieke van den Berg, stichting Technasium

Leermateriaal als voorbeeld

De vier projecten die door Technasium en de vakvereniging Informatica werden uitgevoerd, zijn binnenkort beschikbaar op Wikiwijs. Mieke: “Het is niet voor het eerst dat informatica-docenten en Technasium-docenten samen leerlingen begeleiden en verwijzen naar open leermateriaal. Maar open leermateriaal is natuurlijk een kans voor veel meer scholen. Doordat deze vier projecten op Wikiwijs staan, kunnen alle scholen deze voorbeelden raadplegen. Hoe meer er gedeeld wordt, hoe beter het is.”

Dat de lesprogramma’s ontwikkeld zijn aan de hand van een concrete vraag van een opdrachtgever is volgens Mieke geen probleem: “De essentie van dit lesmateriaal is dat het vooral als voorbeeld dient. Andere scholen kunnen daar op hun eigen manier hun voordeel mee doen.” Deze pilot smaakt volgens Mieke naar meer: “De deelnemende docenten zijn heel blij met open leermateriaal. Er is een goede structuur en er liggen goede lesprogramma’s. We zouden hier heel graag mee verder willen gaan. De deelnemende scholen hebben veel ambities. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn wanneer meer leerlingen in de onderbouw al te maken krijgen met informatica. Open leermateriaal kan daar vanzelfsprekend een rol in spelen.”