Technasium: cross-overprojecten met Vakvereniging Informatica

Beta-vakken en informatica: het lijkt zo’n logische combinatie. “Maar in de praktijk is de link met vakoverstijgend onderwijs niet vanzelfsprekend”, vertelt Mieke van den Berg van stichting Technasium. 4 docenten van het Technasium en 4 docenten van de Vakvereniging Informatica ontwikkelden daarom samen 4 casussen, die dankzij subsidie van Impuls Open Leermateriaal mogelijk werden gemaakt.

Van den Berg: “Technasium-docenten en informatica-docenten werken natuurlijk al met elkaar samen. Maar door deze pilot kunnen we de samenwerking écht verder uitbouwen. We kunnen nu versneld innoveren. Dat was anders nooit gebeurd.”

Stichting Technasium is een landelijke netwerkorganisatie die het onderwijs van (technisch) beta-onderwijs op het vwo en de havo bevordert en ontwikkelt. Meer dan honderd scholen in Nederland mogen zichzelf ‘Technasiumschool’ noemen, die door stichting Technasium ondersteund worden.

“Bij Technasium willen we bij de lessen Onderzoek & Ontwikkeling graag meer aandacht besteden aan informatica en digitale geletterdheid”, aldus Van den Berg. “We hebben daarom een subsidieaanvraag gedaan om op die manier te verkennen hoe open leermateriaal van de vakvereniging i &i breder ingezet kan worden. De projecten dienen als
inspiratie om op grotere schaal open leermateriaal in te zetten in technasiumprojecten.”

Zelf leren programmeren

Samen met de vakvereniging Informatica werden 4 verschillende projecten ontwikkeld, aan de hand van een werkelijke opdrachtgever. Van den Berg: “We werken altijd vanuit een reëel probleem. Bij het Hondsrug college in Emmen bijvoorbeeld werd in opdracht van de GGD Drenthe een simulatie gemaakt waarbij gekeken werd hoe er bij een volgende virusuitbraak het beste mee omgegaan kan worden.”

De beta-scholieren werden binnen dit project ondersteund door een biomedicus, én door docenten informatica. “Technasium betekent ook onderzoeken en programmeren hoort daar ook bij. Bij een van de andere projecten hebben informaticadocenten leerlingen kennis laten maken met Microbit. Daarbij kunnen leerlingen zelf leren programmeren. Dat project is gericht op leerlingen in de onderbouw. Dat heeft als voordeel dat we leerlingen kunnen enthousiasmeren voor informatica, want dat vak wordt in de onderbouw niet gegeven.”

“Hoe meer het gedeeld wordt, hoe beter het is.”

– Mieke van den Berg, stichting Technasium

Leermateriaal als voorbeeld

De 4 projecten die door Technasium en de vakvereniging Informatica werden uitgevoerd, zijn binnenkort beschikbaar op Wikiwijs. Van den Berg: “Het is niet voor het eerst dat informatica-docenten en technasium-docenten samen leerlingen begeleiden en verwijzen naar open leermateriaal. Maar open leermateriaal is natuurlijk een kans voor veel meer scholen. Doordat deze 4 projecten op Wikiwijs staan, kunnen alle scholen deze voorbeelden raadplegen. Hoe meer het gedeeld wordt, hoe beter het is.”

Dat de lesprogramma’s ontwikkeld zijn aan de hand van een concrete vraag van een opdrachtgever is volgens Van den Berg geen probleem: “De essentie van dit lesmateriaal is dat het vooral als voorbeeld dient. Andere scholen kunnen daar op hun eigen manier hun voordeel mee doen.”

Deze pilot smaakt volgens Mieke van den Berg naar meer: “De deelnemende docenten zijn heel blij met open leermateriaal. Er is een goede structuur en er liggen goede lesprogramma’s. We zouden hier heel graag mee verder willen gaan. De deelnemende scholen hebben veel ambities. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn wanneer meer leerlingen in de onderbouw al te maken krijgen met informatica. Open leermateriaal kan daar vanzelfsprekend een rol in spelen.”

De stichting Technasium wordt mede mogelijk gemaakt door de Regeling Open Leermateriaal, waarmee we projecten ondersteunen met kennis, hulp en subsidie. Andere projecten die we ondersteunen vind je op onze projectpagina. Wil je meer weten over open leermateriaal inpassen in je les? Of in het beleid van je school? We proberen je op deze website zo volledig mogelijk te informeren!