Alles wat je moet weten over het maken, gebruiken en inpassen van open leermateriaal

Welkom bij Impuls Open Leermateriaal!

Nationaal Groeifondsprogramma Impuls Open Leermateriaal stimuleert het gebruiken, delen en maken van open leermateriaal in het onderwijs. Zo willen we de onderwijskwaliteit versterken en het vak van leraar aantrekkelijker maken. 

Open leermateriaal is al het educatief materiaal dat vrij en publiek beschikbaar wordt gesteld. Je kunt het zelf aanpassen, combineren, hergebruiken, bewaren en delen!  

Werken met open leermateriaal geeft je meer regie over de keuze en inzet van middelen tijdens je lessen. Je kunt beter inspelen op de actualiteit, projecten vormgeven, bestaande methodes verrijken, of thematisch onderwijs geven. Kortom: lessen aanbieden die aansluiten bij je leerlingen én bij jezelf!  

Onze aanpak

De komende jaren werkt Impuls Open Leermateriaal (IOL) samen met het onderwijs aan het versterken van open leermateriaal. Hoe doen we dat?  

  • We werken aan meer gebruikerstoepassingen in het onderwijs. Zo zijn er nu al 25 pilots met honderden betrokken scholen. Schooljaar 2024/2025 komen er hier nog 32 bij 
  • We werken aan meer open collecties en een kwaliteitsconcept.  
  • We maken businessmodellen om te blijven zorgen voor ontwikkeling, actualisering en onderhoud.  
  • We ontwikkelen het platform Wikiwijs verder, zodat maken, delen en gebruiken van open leermaterialen makkelijker en toegankelijker is.  
  • We doen onderzoek naar effectieve manieren om open leermaterialen in te zetten. Daarbij ontwikkelen we initiatieven met schoolbesturen en met lerarenopleidingen. 

 

🌴Zomersnacks!

Heb je onze nieuwsbrief al gelezen? Blijf in snackporties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van open leermateriaal, of binnen ons programma.

Naar de nieuwsbrief!

 

We leggen je graag uit wat we doen!

Actueel

Open Samen de Toekomst

Als we meer regie willen op onderwijskwaliteit, is het van belang om bewuste keuzes te maken voor de inzet van leermiddelen op alle niveaus:  

  • Waar willen we publieke regie op voeren?  
  • Welke onderwijsvraagstukken kunnen we aanpakken met de inzet van open leermateriaal?  
  • Wat helpt leraren om flexibeler te zijn en om meer grip te hebben op het curriculum?  
  • Hoe creëren we meer mogelijkheden voor leerlingen zelf om materiaal te gebruiken?  
  • En wat kunnen schoolleiders en schoolbesturen doen om evidence-informed te werken met inzet van open leermaterialen?  

De komende jaren richten we ons op deze vragen en de oplossingen. Dat doen we in samenwerking met verschillende onderwijsorganisaties, maar vooral met de experts uit de praktijk: leraren. 

We leren samen en van elkaar. Deze website vullen we met de opbrengsten en activiteiten. Zie je mogelijkheden voor samenwerking? Laat het ons weten!