AI in pilots van Impuls Open Leermateriaal

De toepassingen van Artificial Intelligence (AI) worden steeds breder. Ook bij het maken van open leermateriaal kan AI ingezet worden. Op dit moment lopen er bij Impuls Open Leermateriaal twee pilots die AI gebruiken om leermateriaal te genereren. Tijd om daar eens een kijkje in de keuken te nemen! Hoe gebruiken zij AI binnen hun pilots?  

 We interviewden de volgende pilots 

Kun je kort toelichten wat je in je pilot doet? 

W&T-onderwijs: Binnen Fortior maken we een leerlijn wetenschap en technologie voor groep 1 tot en met 8 en voeren we deze lessen uit op onze ontdeklabs in de scholen.” 

Digiteach: De leerkrachten van STIP Hilversum maken digitale en interactieve instructievideo’s voor rekenen.”

Wat doe je met AI binnen je pilot? 

W&T-onderwijs: “We hadden zelf een aantal goede lessen gemaakt met behulp van experts, deze bleken ook voor de leerlingen die echt vanaf het begin starten heel goed te werken. Nu zijn we aan het experimenteren of AI volgens dat zelfde format ook lessen kan genereren met dezelfde kwalitatieve basis. We doen dat met een eigen gebouwde GPT [Generative Pretrained Transformer, een specifieke tool, red.] die we zo hebben ingericht dat we op een veilige manier kunnen werken, zonder dat onze data gedeeld wordt met big tech. Deze GPT bouw je beetje bij beetje op, waardoor je elke keer ziet wat hij beter doet dan de vorige versie. Je geeft je GPT elke keer een stukje meer informatie meer waardoor hij nog beter doet wat jij wilt dat hij voor je doet.” 

Digiteach: “Met behulp van AI hebben we de rekeninstructies gegenereerd. Door middel van het finetunen van de prompt op basis van Expliciete Directe Instructie (EDI) is de leerlijn uitgewerkt. Vervolgens hebben experts de gegenereerde output omgezet in een aanpasbaar en open format. Daarna hebben we met AI gekloonde stemmen en avatars ingezet om video’s te maken. Deze video’s zijn eenvoudig weer aan te passen door de leerkrachten (voor leerjaar 6 en 7). Denk hierbij aan de taal (Engels bijvoorbeeld), de interactieve elementen of zelfs de stem en avatar zijn aan te passen. Volgend jaar zijn de andere groepen aan de beurt.”

Wat zijn jullie ervaringen met AI? 

W&T-onderwijs: “We gebruiken de betaalde versie van ChatGPT, die heeft eerst voor ons heel veel lesideeën gegenereerd. Daar hebben we er 25 uit geselecteerd. We zien wel dat AI niet dezelfde kwaliteit kan evenaren als de lessen die door de experts zijn gemaakt. De lessen door AI gemaakt zijn niet zo gedetailleerd en met name het genereren van goede educatieve afbeeldingen is lastig. Ook heeft het ons behoorlijk wat tijd gekost om ervoor te zorgen dat AI echt een word-document genereerde met de goede opmaak en logo’s inclusief afbeeldingen. We lossen dit nu op met een eigen gebouwde GPT.”    

Digiteach: “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt en veel geleerd over de wijze waarop we interactieve instructievideo’s kunnen maken met AI. We hebben de voordelen ontdekt, maar ook de nadelen, aandachtspunten en onvolkomenheden. De komende periode gaan we met twee echte leerkrachten (Barend Last en Leonie Reijers) een avatar maken en hun stemmen professioneel klonen, zodat het allemaal nog beter gaat lijken en klinken. Voor een sneak preview van een ‘gekloonde stem’: luister alvast naar de stem van Leonie.”

Heb je voorbeelden van wat AI heeft opgeleverd voor jullie? 

 W&T-onderwijs: De door AI gegenereerde lessen zijn dan weliswaar niet zo uitgebreid als de door onszelf gemaakte lessen, maar ze zijn voor de leerlingen die al wat verder zijn wel goed genoeg. Die hebben al ervaring en kunnen er zelfstandig mee aan de slag door er ook een deel eigen creativiteit in te leggen. Bekijk hier een voorbeeld van door AI gegenereerde lessen vanuit deze pilot. 

Digiteach: De bevindingen zijn veelbelovend. We zullen over enkele weken de eerste versie van ‘Stippie’ lanceren [een ‘digitale juf’, red.]. Tevens plaatsen we leerkrachten zelf aan het roer om de instructievideo’s aan te passen, een chatbot voor rekenen te verfijnen en meer open lesmateriaal te genereren met educatieve “prompts”. We hebben ook de beperkingen ontdekt, AI is geen Haarlemmerolie. door de tijd te nemen en leerkrachten zelf de mogelijkheid te bieden om te experimenteren, ontstaat er vanzelf iets moois. De gesprekken over onderwijs, didactiek en pedagogiek krijgt een nieuwe dimensie en dat is winst. Het open karakter versterkt het geheel ook nog eens.”

Hebben jullie tips voor scholen die ook AI willen inzetten om leermateriaal te genereren? 

 W&T-onderwijs:  

  • Ga vooral experimenteren. Stel elke keer je prompts bij.  
  • Een AI-tool is niet altijd consistent, wat de ene keer werkt loopt de volgende keer vast.
  • Stop je prompt in een eigen GPT (kan vaak alleen met betaald account), dan kun je hem elke keer bijstellen en verbeteren. Zo kun je voortborduren op de code. Het is een soort dagboek met code die je elke keer beter maakt. Ook kun je in een (betaalde) omgeving voor zorgen dat je de data niet deelt met de AI-tool. Hij leert zichzelf niet met de prompts die je geeft en alles wat je hierin deelt.  
  • Laat je AI-tool ook zelf reflecteren op het eigen werk. 

Digiteach:  

  • Neem de tijd! Het heeft geen zin om haast te maken en alles morgen uit te rollen. Daarbij, de technologie gaat immers zo snel, dat de onvolkomenheden van vandaag morgen alweer zijn opgelost.  
  • Probeer vooral uit! Alles wat we maken is voor 80% klaar en kun je daarna aanpassen naar eigen inzicht. Neem dus zelf het stuur in handen. AI kan je helpen, maar is en blijft een middel. Je zult zien dat de leerlingen, daar doen we het allemaal voor, met veel plezier meedenken en werken om het nog beter te maken. 
  • AI kan je werk leuker en gemakkelijker maken! De video’s, lesinstructies en aanvullende materialen vormen een onderdeel van de gereedschapskist. Het verrijkt je arsenaal. Gebruik vooral wat je zelf nodig hebt, of wat je denkt dat goed is voor de leerling. Laat de prompt voor je werken! 
  • AI kan je nooit vervangen. Het is een hulpmiddel.